Gamma Discover

O PROJEKCIE

Dla współczesnego biznesu, postać Jamesa Bonda może stać się inspiracją w kontekście niezwykłej elastyczności, reagowania na nieprzewidziane sytuacje, dawania sobie rady w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Wynika to m. in z jego niezachwianej pewności siebie, ale też umiejętności korzystania z zasobów – nie tylko własnych. Ten rodzaj postawy można w sobie odnajdować, budować i wzmacniać.

Na edutainmencie stworzymy uczestnikom przestrzeń do zrewidowania i zdefiniowania własnych zasobów – takich, do których mogą sięgać, z których mogą korzystać, o które mogą pytać lub pozyskiwać z zewnątrz. Uczestnicy warsztatu poznają również techniki tzw. zdrowego myślenia, pozytywnej semantyki, budujące otwartość na zmiany i wspierające proaktywną postawę, sprzyjającą szukaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach, ale też wyciąganiu wartościowych wniosków z niepowodzeń, przy jednoczesnym budowaniu i wzmacnianiu zdrowego poczucia własnej wartości i zawodowej pewności siebie.

Projekt obejmuje pracę z video - metaforą (opowieść, film, obraz, symbole), pracę z wartościami i mocnymi stronami. W warsztacie zostaną wykorzystane narzędzia rozwojowe.

PROGRAM

  • Co takiego ma w sobie agent 007? - czyli umiejętności i kompetencje super-szpiega. Stworzenie Teczki Potencjału do określenia swoich własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju (wybór kluczowych kompetencji w nawiązaniu do bohatera) / używane metody pracy: warsztat, koło coachingowe, karty z zasobami i wartościami, fragmenty filmowe

  • Co robić, aby nigdy nie przegrywać?  - czym są błędy i porażki oraz jakie jest ich znaczenie we współczesnym biznesie? Jak wykorzystać niepowodzenia do stworzenia przewagi? Czym jest ta sławna strefa komfortu i co ma wspólnego z przegrywaniem? Uczestnicy warsztatu poznają zasady wyznaczania celów i ich konsekwentnej realizacji, a także zdrowego myślenia i pozytywnej semantyki z elementami komunikacji NLP oraz wykonają ćwiczenia rozwijające proaktywną postawę / używane metody pracy: warsztat, fragmenty filmowe, metody storytellingowe i ćwiczenia kreatywne, modele komunikacyjne i ich praktyka, case studies, banki problemów i wypracowanie rozwiązań przez uczestników warsztatu

  • Jak zmienia się nasz bohater? – cykl transformacji z uwzględnieniem niepowodzeń i upadków w drodze do celu. Omówienie mechanizmów zmiany i radzenia sobie z trudnościami w trakcie ambitnych realizacji, nowych zadań i złożonych projektów; techniki proaktywnego myślenia w sytuacjach ograniczonych zasobów, techniki twórczego rozwiązywania problemów / używane metody pracy: warsztat, fragmenty filmowe, metody storytellingowe – schemat „Podróży Bohatera”, praca z przestrzenią, praca z obrazem, ćwiczenia coachingowe, arkusze autodiagnostyczne, arkusze wdrożeń indywidualnych

  • Poczucie wartości czy poczucie ważności? – jak budować oparcie w sobie i autentyczny autorytet wśród innych, czyli kogo ludzie podziwiają i za co? Parę słów o pewności siebie, charyzmie, leadershipie, psychologii pozytywnej (rozwijanie zdrowego optymizmu zgodnie z koncepcją M.Seligmana) / używane metody pracy: warsztat, test sił charakteru, praca z wartościami, praca z obrazem, karty metaforyczne, ćwiczenia z arkuszami pomysłów i wdrożeń

  • Wizerunek Jamsesa Bonda, czyli jak być dżentelmenem w każdym calu – elementy savoir vivre, dress code, psychologia kolorów, elementy budujące wizerunek i markę osobistą / używane metody pracy: warsztat, plansze wizualne, praca ze zdjęciami, ćwiczenia coachingowe, praca z arkuszami pomysłów i wdrożeń

CELE EDUTAINMENTU

Projekt pozwoli poprzez dobrą zabawę, podróż filmową  połączoną z narzędziami rozwojowymi pracować nad takimi obszarami jak:
  • Jakie są moje mocne strony, zasoby, które mogę wykorzystywać w tym momencie swojego życia zawodowego? Jak mogę rozwijać swój potencjał?
  • Co oznacza praca z wewnętrznym dialogiem – jak w codziennej pracy i w życiu mogę wykorzystać techniki zdrowego myślenia i zdrowego języka? (usprawnienia w komunikacji)
  • W jaki sposób myśleć o konstruktywnych rozwiązaniach w trudnych sytuacjach?
  • Jaki jest pozytywny schemat wyciągania wartościowych, konstruktywnych wniosków na przyszłość, bez obwiniania siebie i/lub innych? (zamiana porażek w sukcesy, skarg w potrzeby, problemów w rozwiązania)
  • Jak budować swój wizerunek, znajdując pewność i oparcie w sobie? (budowanie postawy zdrowego optymizmu i świadomość związana z kreowaniem marki osobistej)


Czas trwania: 2h - 2dni
Wersja: Indoor Outdoor
Uczestników: 10 - 100
602 782 877
michal.wasilewski@projektgamma.pl
formularz kontaktowy
Czas trwania: 2h - 2dni
Wersja: Indoor Outdoor
Uczestników: 10 - 100
602 782 877
michal.wasilewski@projektgamma.pl
formularz kontaktowy

Warsztaty i pokazy kulinarne

„Gotowanie to muzyka XXI wieku” – jest trendy, budzi emocje, zbliża ludzi. Utytułowani szefowie kuchni, trenerzy edutainmentowi i szczypta know-how tworzą przepis na warsztaty, spotkania i team buildingi kulinarne – widowiskowe w formie, przemyślane w treści.

Lego Universum

Lego oznacza „baw się dobrze”. W świecie Lego dobra zabawa skłania do współpracy, innowacji, wymiany doświadczeń, podejmowania prób i zaangażowania. Projekty osadzone w Lego Uniwersum mają ogromy pozytywny ładunek emocjonalny oraz dają przestrzeń do eksperymentowania i...

Edutainment - BĄDŹ JAK JAMES BOND!

Jak wykorzystać swoje zasoby w zmaganiach z zaskakującą rzeczywistością.Largo: “Do you lose as gracefully as you win?”James Bond: “I don’t know, I’ve never lost.”(z filmu “Nigdy nie mów nigdy”)James Bond to ikona współczesnej popkultury. Jest to...

Warsztat piwny - Beerscape

Warsztat jest osadzony w formule escape roomu. Na czas trwania procesu produkcji uczestnicy wcielają się w rolę browarników w małym rodzinnym browarze. U progu zadania każdy z uczestników dostanie szczątkowe instrukcje dotyczące warzenia piwa.

WARSZTATY IM PRO

W świecie nieustającej zmiany nawet najlepiej przygotowani muszą improwizować.  Metoda „Im Pro” bazuje na budowaniu zaufania do siebie, swojej intuicji i przygotowuje do szybkiej reakcji na każdą ewentualność.  Uczestnicy uczą się wykorzystywać swoje zasoby, talenty,  przełamywać...

Mini team building

Mini team building jest odpowiedzią na trend kompaktowych, poręcznych rozwiązań. Nasze krótkie formy integracyjne znakomicie sprawdzają się jako uatrakcyjnienie tradycyjnego szkolenia, konferencji, spotkania z klientami. Zajmują nawet ok. 60 minut, ale są zapamiętane na dużo dłużej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22 250 18 53, tel. kom.: 602 782 877,
michal.wasilewski@projektgamma.pl
*wymagane