Gamma Discover

O PROJEKCIE

Dla współczesnego biznesu, postać Jamesa Bonda może stać się inspiracją w kontekście niezwykłej elastyczności, reagowania na nieprzewidziane sytuacje, dawania sobie rady w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Wynika to m. in z jego niezachwianej pewności siebie, ale też umiejętności korzystania z zasobów – nie tylko własnych. Ten rodzaj postawy można w sobie odnajdować, budować i wzmacniać.

Na edutainmencie stworzymy uczestnikom przestrzeń do zrewidowania i zdefiniowania własnych zasobów – takich, do których mogą sięgać, z których mogą korzystać, o które mogą pytać lub pozyskiwać z zewnątrz. Uczestnicy warsztatu poznają również techniki tzw. zdrowego myślenia, pozytywnej semantyki, budujące otwartość na zmiany i wspierające proaktywną postawę, sprzyjającą szukaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach, ale też wyciąganiu wartościowych wniosków z niepowodzeń, przy jednoczesnym budowaniu i wzmacnianiu zdrowego poczucia własnej wartości i zawodowej pewności siebie.

Projekt obejmuje pracę z video - metaforą (opowieść, film, obraz, symbole), pracę z wartościami i mocnymi stronami. W warsztacie zostaną wykorzystane narzędzia rozwojowe.

PROGRAM

  • Co takiego ma w sobie agent 007? - czyli umiejętności i kompetencje super-szpiega. Stworzenie Teczki Potencjału do określenia swoich własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju (wybór kluczowych kompetencji w nawiązaniu do bohatera) / używane metody pracy: warsztat, koło coachingowe, karty z zasobami i wartościami, fragmenty filmowe

  • Co robić, aby nigdy nie przegrywać?  - czym są błędy i porażki oraz jakie jest ich znaczenie we współczesnym biznesie? Jak wykorzystać niepowodzenia do stworzenia przewagi? Czym jest ta sławna strefa komfortu i co ma wspólnego z przegrywaniem? Uczestnicy warsztatu poznają zasady wyznaczania celów i ich konsekwentnej realizacji, a także zdrowego myślenia i pozytywnej semantyki z elementami komunikacji NLP oraz wykonają ćwiczenia rozwijające proaktywną postawę / używane metody pracy: warsztat, fragmenty filmowe, metody storytellingowe i ćwiczenia kreatywne, modele komunikacyjne i ich praktyka, case studies, banki problemów i wypracowanie rozwiązań przez uczestników warsztatu

  • Jak zmienia się nasz bohater? – cykl transformacji z uwzględnieniem niepowodzeń i upadków w drodze do celu. Omówienie mechanizmów zmiany i radzenia sobie z trudnościami w trakcie ambitnych realizacji, nowych zadań i złożonych projektów; techniki proaktywnego myślenia w sytuacjach ograniczonych zasobów, techniki twórczego rozwiązywania problemów / używane metody pracy: warsztat, fragmenty filmowe, metody storytellingowe – schemat „Podróży Bohatera”, praca z przestrzenią, praca z obrazem, ćwiczenia coachingowe, arkusze autodiagnostyczne, arkusze wdrożeń indywidualnych

  • Poczucie wartości czy poczucie ważności? – jak budować oparcie w sobie i autentyczny autorytet wśród innych, czyli kogo ludzie podziwiają i za co? Parę słów o pewności siebie, charyzmie, leadershipie, psychologii pozytywnej (rozwijanie zdrowego optymizmu zgodnie z koncepcją M.Seligmana) / używane metody pracy: warsztat, test sił charakteru, praca z wartościami, praca z obrazem, karty metaforyczne, ćwiczenia z arkuszami pomysłów i wdrożeń

  • Wizerunek Jamsesa Bonda, czyli jak być dżentelmenem w każdym calu – elementy savoir vivre, dress code, psychologia kolorów, elementy budujące wizerunek i markę osobistą / używane metody pracy: warsztat, plansze wizualne, praca ze zdjęciami, ćwiczenia coachingowe, praca z arkuszami pomysłów i wdrożeń

CELE EDUTAINMENTU

Projekt pozwoli poprzez dobrą zabawę, podróż filmową  połączoną z narzędziami rozwojowymi pracować nad takimi obszarami jak:
  • Jakie są moje mocne strony, zasoby, które mogę wykorzystywać w tym momencie swojego życia zawodowego? Jak mogę rozwijać swój potencjał?
  • Co oznacza praca z wewnętrznym dialogiem – jak w codziennej pracy i w życiu mogę wykorzystać techniki zdrowego myślenia i zdrowego języka? (usprawnienia w komunikacji)
  • W jaki sposób myśleć o konstruktywnych rozwiązaniach w trudnych sytuacjach?
  • Jaki jest pozytywny schemat wyciągania wartościowych, konstruktywnych wniosków na przyszłość, bez obwiniania siebie i/lub innych? (zamiana porażek w sukcesy, skarg w potrzeby, problemów w rozwiązania)
  • Jak budować swój wizerunek, znajdując pewność i oparcie w sobie? (budowanie postawy zdrowego optymizmu i świadomość związana z kreowaniem marki osobistej)


Czas trwania: 2h - 2dni
Wersja: Indoor Outdoor
Uczestników: 10 - 100
602 782 877
michal.wasilewski@projektgamma.pl
formularz kontaktowy
Czas trwania: 2h - 2dni
Wersja: Indoor Outdoor
Uczestników: 10 - 100
602 782 877
michal.wasilewski@projektgamma.pl
formularz kontaktowy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22 250 18 53, tel. kom.: 602 782 877,
michal.wasilewski@projektgamma.pl
*wymagane