Gamma Discover

CASE STUDY 1

CASH COLLECTION

0
Często zdarza się tak, że w zespołach od których oczekuje się coraz bardziej wyśrubowanych wyników dochodzi do zjawiska rywalizacji pomiędzy zespołami.

OPIS SYTUACJI WYJŚCIOWEJ:

tak też się działo w jednej z firm sektora farmaceutycznego, w której wyśrubowane oczekiwania sprzedażowe zrodziły silną rywalizację międzyzespołową oraz wewnętrzne konflikty.

CEL:

zostaliśmy zatrudnieni z prośbą o opracowanie projektu, który uświadomi uczestnikom, że  zachowania rywalizacyjne powinny być w głównej mierze skierowane na zewnątrz firmy. Projekt miał również wnieść wiele radości, zabawy i ocieplić relacje między uczestnikami, przede wszystkim jednak miał spełnić postawione przed nim funkcje szkoleniowe. 
 

REALIZACJA:

opracowany przez nas projekt CASH COLLECTION pozwolił odczuć uczestnikom jak ważna jest współpraca wewnątrz organizacyjna, dzielenie się know how oraz best practice w  dążeniu do pokonania konkurentów rynkowych, a nie firmowych. Projekt utrzymany jest w konwencji aukcji, podczas której zespoły nabywają prawo do realizacji różnorodnych aktywności, dzięki którym podbijają rynek dostarczając swoje produkty i usługi. Budżet, którym dysponują uczestnicy również jest generowany przez nich samych. Pytanie, które przyświecało realizacji projektu brzmiało „czy okaże się wystarczający?”.

EFEKT:

doświadczenia pochodzące z realizacji projektu doprowadziły do wzmocnienia wewnętrznej współpracy i eliminacji zjawiska wewnętrznej rywalizacji. Uczestnicy widząc jak bardzo osłabia ich współzawodniczenie połączyli siły i skierowali je przeciwko konkurencji rynkowej. To podejście utrzymuje się do dnia dzisiejszego i przynosi wymierne efekty sprzedażowe. Niezwykle ważne jest również to, ze wszyscy doskonale się bawili podczas realizacji projektu, a moc wspólnie podejmowanych wyzwań zażegnała wcześniejsze konflikty i niedopowiedzenia.


Naszą misją jest bawić i rozwijać. Co roku nowoczesne formy integracji jak team building i edutainment. Sprawdź.

602 782 877
michal.wasilewski@projektgamma.pl
formularz kontaktowy

CASE STUDY 1

Zostaliśmy zatrudnieni z prośbą o opracowanie projektu, który uświadomi uczestnikom, że  zachowania rywalizacyjne powinny być w głównej mierze skierowane na zewnątrz firmy. Projekt miał również wnieść wiele radości, zabawy i ocieplić relacje między uczestnikami.

CASE STUDY 2

Klient oczekiwał projektu, które z jednej strony pozwoli uczestnikom zastosować w praktyce techniki sprzedażowe, z drugiej zaś będzie wydarzeniem, w którym chętnie wezmą udział i nie będą się czuli do niczego przymuszani – najlepiej o charakterze...

CASE STUDY 3

Zostaliśmy poproszeni o zaprojektowanie takiego wydarzenia, które umożliwi nie tylko przekazanie pracownikom informacji odnoszących się do misji, wizji oraz wartości ale przede wszystkim umożliwi im zrozumienie, czemu tak ważne są te aspekty funkcjonowania firmy.

CASE STUDY 4

na zamówienie firmy działającej w sektorze publicznym powołaliśmy w roku 2012 do życia warsztaty EQ LEADERSHIP umożliwiające transformację menadżerów na poziom samoświadomości otwierający drzwi do bycia pełnoprawnym liderem.

CASE STUDY 5

Oczekiwanie Klienta : wprawienie w ruch „koła zamachowego” sprzedaży dzięki wyznaczonym wytycznym i przekroczenie Rubikonu własnych możliwości. Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich poprosił nas o opracowanie projektu umożliwiającego przetestowanie modelu w praktyce.

CASE STUDY 6

Oczekiwanie Klienta : Odświeżenie postaw związanych ze współodpowiedzialnością, właścicielskim podejściem do procesów oraz podnoszenia zaangażowania u pracowników. Cele te miały być rozwijane podczas wydarzenia planowanego dla całej kadry menedżerskiej.

CASE STUDY 7

Oczekiwanie Klienta: Stworzenie nowej definicji zespołu, ról, procesów i podziału zadań i odpowiedzialności w dziale w taki sposób, aby pracownicy byli bardziej efektywni czerpiąc jednocześnie satysfakcję z pracy i współpracy z innymi. Oddziaływanie na poziomie przekonań.

CASE STUDY 8

Oczekiwanie Klienta: Stworzenie alternatywy względem tradycyjnych narzędzi adaptacyjnych. Event ma być sprofilowany pod kątem pokolenia Y i kreować wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy (w duchu employer brandingu) .

CASE STUDY 9

Zaprojektowanie nowej ścieżki dotarcia do menedżerów – tak, aby zmienili sposób postępowania, aby byli skuteczniejsi w realizacji swoich celów menedżerskich.  Wykorzystanie metodologii talentów  Gallupa – „wiele dróg prowadzi do celu”.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22 250 18 53, tel. kom.: 602 782 877,
michal.wasilewski@projektgamma.pl
*wymagane