Gamma Discover

CASE STUDY 2

CSR DLA SPRZEDAŻY

0

CHCIELIBYŚMY POŁACZYĆ PROJEKT CSR ZE WZMOCNIENIEM KONKRETNEJ UMIEJĘTNOŚCI NASZYCH PRACOWNIKÓW


OPIS SYTUACJI WYJŚCIOWEJ:

w roku 2012 na prośbę naszego Klienta realizowaliśmy cykl warsztatów ze skutecznej sprzedaży bezpośredniej. Oczekiwaniem osób zamawiających było również umożliwienie przetestowania nabytych umiejętności
w praktyce, a nie tylko i wyłącznie w warunkach szkoleniowych.

CEL:


Zostaliśmy poproszeni o zaprojektowanie takiego wydarzenia, które z jednej strony pozwoli uczestnikom zastosować w praktyce techniki sprzedażowe, z drugiej zaś będzie wydarzeniem, w którym chętnie wezmą udział i nie będą się czuli do niczego przymuszani.

REALIZACJA:

opracowaliśmy projekt CSR, którego pierwszy etap obejmował warsztaty rękodzieła i garncarstwa, podczas których uczestnicy wykonali przepiękne naczynia oraz  średniowieczne przedmioty codziennego użytku, takie jak szkatułki, łuki, kołczany i wiele innych. Kolejnym etapem była umiejętna sprzedaż wszystkich przedmiotów podczas wielkiego kiermaszu rycerskiego na wyspie Wolin. Zarówno umiejętności sprzedażowe, jak i efekty pracy artystycznej zaowocowały wygenerowaniem pokaźnego budżetu, który pracodawca potroił pokazując tym samym, jak bardzo wierzy w sens pracy wykonanej przez swoich pracowników. Finał akcji miał miejsce w podziemiach warszawskiego Dworca Centralnego, gdzie za uzbierane fundusze pracownicy kolejny raz własnoręcznie nakarmili i odziali najbardziej potrzebujących: bezdomnych mieszkańców stolicy.

EFEKT:

do dziś pracownicy wspominają łzy wzruszenia oraz moc uśmiechów, jakie otrzymali w podzięce za przeprowadzoną akcję, jednocześnie mając w pamięci jak ważne były dla nich doświadczenia związane ze sprzedażą bezpośrednią na wyspie Wolin.

Wybierz nasz team building. Zaufaj firmie szkoleniowej 2016 roku. Zobacz nasze imprezy integracyjne.

602 782 877
michal.wasilewski@projektgamma.pl
formularz kontaktowy

CASE STUDY 1

Zostaliśmy zatrudnieni z prośbą o opracowanie projektu, który uświadomi uczestnikom, że  zachowania rywalizacyjne powinny być w głównej mierze skierowane na zewnątrz firmy. Projekt miał również wnieść wiele radości, zabawy i ocieplić relacje między uczestnikami.

CASE STUDY 2

Klient oczekiwał projektu, które z jednej strony pozwoli uczestnikom zastosować w praktyce techniki sprzedażowe, z drugiej zaś będzie wydarzeniem, w którym chętnie wezmą udział i nie będą się czuli do niczego przymuszani – najlepiej o charakterze...

CASE STUDY 3

Zostaliśmy poproszeni o zaprojektowanie takiego wydarzenia, które umożliwi nie tylko przekazanie pracownikom informacji odnoszących się do misji, wizji oraz wartości ale przede wszystkim umożliwi im zrozumienie, czemu tak ważne są te aspekty funkcjonowania firmy.

CASE STUDY 4

na zamówienie firmy działającej w sektorze publicznym powołaliśmy w roku 2012 do życia warsztaty EQ LEADERSHIP umożliwiające transformację menadżerów na poziom samoświadomości otwierający drzwi do bycia pełnoprawnym liderem.

CASE STUDY 5

Oczekiwanie Klienta : wprawienie w ruch „koła zamachowego” sprzedaży dzięki wyznaczonym wytycznym i przekroczenie Rubikonu własnych możliwości. Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich poprosił nas o opracowanie projektu umożliwiającego przetestowanie modelu w praktyce.

CASE STUDY 6

Oczekiwanie Klienta : Odświeżenie postaw związanych ze współodpowiedzialnością, właścicielskim podejściem do procesów oraz podnoszenia zaangażowania u pracowników. Cele te miały być rozwijane podczas wydarzenia planowanego dla całej kadry menedżerskiej.

CASE STUDY 7

Oczekiwanie Klienta: Stworzenie nowej definicji zespołu, ról, procesów i podziału zadań i odpowiedzialności w dziale w taki sposób, aby pracownicy byli bardziej efektywni czerpiąc jednocześnie satysfakcję z pracy i współpracy z innymi. Oddziaływanie na poziomie przekonań.

CASE STUDY 8

Oczekiwanie Klienta: Stworzenie alternatywy względem tradycyjnych narzędzi adaptacyjnych. Event ma być sprofilowany pod kątem pokolenia Y i kreować wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy (w duchu employer brandingu) .

CASE STUDY 9

Zaprojektowanie nowej ścieżki dotarcia do menedżerów – tak, aby zmienili sposób postępowania, aby byli skuteczniejsi w realizacji swoich celów menedżerskich.  Wykorzystanie metodologii talentów  Gallupa – „wiele dróg prowadzi do celu”.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22 250 18 53, tel. kom.: 602 782 877,
michal.wasilewski@projektgamma.pl
*wymagane