Gamma Discover

CASE STUDY 5

KOŁA ZAMACHOWE SPRZEDAŻY

0
CHCEMY ABY NASI SPRZEDAWCY ZASTOSOWALI W PRAKTYCE PRZEKAZANE IM TREŚCI TEORETYCZNE I UWIERZYLI W ICH SKUTECZNOŚĆ, ZANIM ZACZNĄ JE WDRAŻAĆ W CODZIENNEJ PRACY
 

OPIS SYTUACJI WYJŚCIOWEJ:

w roku 2012 firma farmakologiczna „X” wdrażała koncepcje opracowane przez Jacka Santorskiego w oparciu o prace Jima Collinsa. Model „Good to Great” dedykowany był menadżerom sprzedaży i zakładał budowanie trwałej wartości oraz przewagi konkurencyjnej dzięki zdyscyplinowanym ludziom oraz dyscyplinie w  myśleniu
 i działaniu.

CEL:

wprawienie w ruch „koła zamachowego” sprzedaży dzięki wyznaczonym wytycznym i przekroczenie Rubikonu własnych możliwości.  Przed wdrożeniem powyższych zasad w naturalnym środowisku pracowniczym Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich poprosił nas o opracowanie projektu umożliwiającego przetestowanie modelu w praktyce.

REALIZACJA:

dzięki wytycznym Klienta stworzyliśmy całodzienny projekt „ZWYCIĘSKA STRATEGIA”, który zaangażował ponad 40 menadżerów sprzedaży z całej Polski. Całość zrealizowana była na terenie Spały, gdzie na uczestników czekały liczne wyzwania, zarówno fizyczne, jak i umysłowe. Projekt został poddany wyczerpującemu omówieniu następnego dnia.  

EFEKT:

dzięki „Zwycięskiej Strategii”, uczestnicy mieli okazję doświadczyć na własnej skórze, jak duże znaczenie mają dyscyplina oraz konsekwencja w realizacji przyjętych założeń w obliczu zmiennego otoczenia biznesowego. Dzięki temu mogli z pełnym przekonaniem zastosować opracowane rozwiązania w naturalnym środowisku biznesowym.

Gamma Discover - Naszą misją jest bawić i rozwijać. Co roku nowoczesne formy integracji jak team building i edutainment. Najlepsze imprezy integracyjne. Sprawdź!

602 782 877
michal.wasilewski@projektgamma.pl
formularz kontaktowy

CASE STUDY 1

Zostaliśmy zatrudnieni z prośbą o opracowanie projektu, który uświadomi uczestnikom, że  zachowania rywalizacyjne powinny być w głównej mierze skierowane na zewnątrz firmy. Projekt miał również wnieść wiele radości, zabawy i ocieplić relacje między uczestnikami.

CASE STUDY 2

Klient oczekiwał projektu, które z jednej strony pozwoli uczestnikom zastosować w praktyce techniki sprzedażowe, z drugiej zaś będzie wydarzeniem, w którym chętnie wezmą udział i nie będą się czuli do niczego przymuszani – najlepiej o charakterze...

CASE STUDY 3

Zostaliśmy poproszeni o zaprojektowanie takiego wydarzenia, które umożliwi nie tylko przekazanie pracownikom informacji odnoszących się do misji, wizji oraz wartości ale przede wszystkim umożliwi im zrozumienie, czemu tak ważne są te aspekty funkcjonowania firmy.

CASE STUDY 4

na zamówienie firmy działającej w sektorze publicznym powołaliśmy w roku 2012 do życia warsztaty EQ LEADERSHIP umożliwiające transformację menadżerów na poziom samoświadomości otwierający drzwi do bycia pełnoprawnym liderem.

CASE STUDY 5

Oczekiwanie Klienta : wprawienie w ruch „koła zamachowego” sprzedaży dzięki wyznaczonym wytycznym i przekroczenie Rubikonu własnych możliwości. Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich poprosił nas o opracowanie projektu umożliwiającego przetestowanie modelu w praktyce.

CASE STUDY 6

Oczekiwanie Klienta : Odświeżenie postaw związanych ze współodpowiedzialnością, właścicielskim podejściem do procesów oraz podnoszenia zaangażowania u pracowników. Cele te miały być rozwijane podczas wydarzenia planowanego dla całej kadry menedżerskiej.

CASE STUDY 7

Oczekiwanie Klienta: Stworzenie nowej definicji zespołu, ról, procesów i podziału zadań i odpowiedzialności w dziale w taki sposób, aby pracownicy byli bardziej efektywni czerpiąc jednocześnie satysfakcję z pracy i współpracy z innymi. Oddziaływanie na poziomie przekonań.

CASE STUDY 8

Oczekiwanie Klienta: Stworzenie alternatywy względem tradycyjnych narzędzi adaptacyjnych. Event ma być sprofilowany pod kątem pokolenia Y i kreować wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy (w duchu employer brandingu) .

CASE STUDY 9

Zaprojektowanie nowej ścieżki dotarcia do menedżerów – tak, aby zmienili sposób postępowania, aby byli skuteczniejsi w realizacji swoich celów menedżerskich.  Wykorzystanie metodologii talentów  Gallupa – „wiele dróg prowadzi do celu”.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22 250 18 53, tel. kom.: 602 782 877,
michal.wasilewski@projektgamma.pl
*wymagane