Gamma Discover

CASE STUDY 8

ADAPTACJA NOWYCH PRACOWNIKÓW

0

W RAMACH POLITYKI EMPLOYER BRANDINGU CHCEMY KSZTAŁTOWAĆ POZYTYWNY OBRAZ NASZEJ FIRMY W OCZACH NOWYCH PRACOWNIKÓW
 

OPIS SYTUACJI WYJŚCIOWEJ:

W roku 2015 firma z branży usługowej zgłosiła się do nas z prośbą o przygotowanie powtarzalnego eventu, który będzie pełnił funkcję adaptacyjną dla nowych pracowników.

CEL:

Stworzenie wydarzenia alternatywnego dla tradycyjnych narzędzi adaptacyjnych dla nowych pracowników. Event ma być sprofilowany pod kątem pokolenia Y i kreować wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy.

REALIZACJA:

Uczestnicy wzięli udział w grze miejskiej, której poszczególne stacje były tak zaprojektowane aby uczestnicy poznawali niezbędne informacje i przećwiczyli najpotrzebniejsze zachowania w pierwszych tygodniach pracy. Stacje gry były usytuowane w budynkach firmowych i w okolicy.

EFEKT:

Spotkania focusowe organizowane 3 miesiące po adaptacji wskazały, że uczestnicy procesu spontanicznie, nie zachęcani w żaden sposób rekomendowali firmę jako „ciekawego i interesującego pracodawcę”.

Wybierz nasz team building. Zaufaj firmie szkoleniowej 2016 roku wg rankingu Gazety Finansowej. Zobacz nasze imprezy integracyjne dla firm.

602 782 877
michal.wasilewski@projektgamma.pl
formularz kontaktowy

CASE STUDY 1

Zostaliśmy zatrudnieni z prośbą o opracowanie projektu, który uświadomi uczestnikom, że  zachowania rywalizacyjne powinny być w głównej mierze skierowane na zewnątrz firmy. Projekt miał również wnieść wiele radości, zabawy i ocieplić relacje między uczestnikami.

CASE STUDY 2

Klient oczekiwał projektu, które z jednej strony pozwoli uczestnikom zastosować w praktyce techniki sprzedażowe, z drugiej zaś będzie wydarzeniem, w którym chętnie wezmą udział i nie będą się czuli do niczego przymuszani – najlepiej o charakterze...

CASE STUDY 3

Zostaliśmy poproszeni o zaprojektowanie takiego wydarzenia, które umożliwi nie tylko przekazanie pracownikom informacji odnoszących się do misji, wizji oraz wartości ale przede wszystkim umożliwi im zrozumienie, czemu tak ważne są te aspekty funkcjonowania firmy.

CASE STUDY 4

na zamówienie firmy działającej w sektorze publicznym powołaliśmy w roku 2012 do życia warsztaty EQ LEADERSHIP umożliwiające transformację menadżerów na poziom samoświadomości otwierający drzwi do bycia pełnoprawnym liderem.

CASE STUDY 5

Oczekiwanie Klienta : wprawienie w ruch „koła zamachowego” sprzedaży dzięki wyznaczonym wytycznym i przekroczenie Rubikonu własnych możliwości. Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich poprosił nas o opracowanie projektu umożliwiającego przetestowanie modelu w praktyce.

CASE STUDY 6

Oczekiwanie Klienta : Odświeżenie postaw związanych ze współodpowiedzialnością, właścicielskim podejściem do procesów oraz podnoszenia zaangażowania u pracowników. Cele te miały być rozwijane podczas wydarzenia planowanego dla całej kadry menedżerskiej.

CASE STUDY 7

Oczekiwanie Klienta: Stworzenie nowej definicji zespołu, ról, procesów i podziału zadań i odpowiedzialności w dziale w taki sposób, aby pracownicy byli bardziej efektywni czerpiąc jednocześnie satysfakcję z pracy i współpracy z innymi. Oddziaływanie na poziomie przekonań.

CASE STUDY 8

Oczekiwanie Klienta: Stworzenie alternatywy względem tradycyjnych narzędzi adaptacyjnych. Event ma być sprofilowany pod kątem pokolenia Y i kreować wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy (w duchu employer brandingu) .

CASE STUDY 9

Zaprojektowanie nowej ścieżki dotarcia do menedżerów – tak, aby zmienili sposób postępowania, aby byli skuteczniejsi w realizacji swoich celów menedżerskich.  Wykorzystanie metodologii talentów  Gallupa – „wiele dróg prowadzi do celu”.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22 250 18 53, tel. kom.: 602 782 877,
michal.wasilewski@projektgamma.pl
*wymagane