Gamma Discover

CASE STUDY 9

POZNANIE WŁASNYCH TALENTÓW

0

OCZEKUJEMY ZMIANY POSTĘPOWANIA U MENEDŻERÓW. TRADYCYJNE SZKOLENIA PRZESTAŁY NA NICH DZIAŁAĆ.

OPIS SYTUACJI WYJŚCIOWEJ:

W roku 2016 zwróciła się do nas firma z branży elektronicznej z problemem. Menedżerowie przeszli wiele tradycyjnych szkoleń. Pierwsze szkolenia przynosiły rezultaty, kolejne dawały co raz mniejszy efekt.

CEL:

Zaprojektowanie nowej ścieżki dotarcia do menedżerów – tak, aby zmienili sposób postępowania, aby byli skuteczniejsi w realizacji swoich celów menedżerskich (szczególnie w obszarze motywacji i leadershipu transformacyjnego)

REALIZACJA:

Menedżerowie wzięli udział w teście Gallupa „Clifton StrengthsFinderTM”, dzięki któremu poznali swoje talenty (5 wiodących z listy 34 ). Następnie wzięli udział  sesjach informacji zwrotnej pozwalających zrozumieć indywidualny raport. W kolejnym kroku uczestnicy zostali podzieleni w sposób celowy na mniejsze grupy – każdy zespół otrzymał zadania, których realizacja była możliwa za pomocą różnych talentów. Na bazie tego doświadczenia zostały wprowadzone techniki pozwalające świadomie eksplorować swoje talenty (zwłaszcza w dziedzinie przywództwa i motywowania) .

EFEKT:

W rezultacie menedżerowie spersonalizowali swoje sposoby postępowania – każdy zarządzał i przewodził trochę inaczej korzystając z własnych mocnych stron i talentów. Ta zmiana była pozytywnie odebrana przez samych menedżerów (czuli się bardziej autentycznie i naturalnie) jak i przez pracowników (oceniali wyżej swoich szefów).

Gamma:

W rankingu Gazety Finansowej: „Najlepsze Firmy Szkoleniowe 2016” Gamma zajęła pierwsze miejsce. Gamma Discover zrealizowała ponad 300 imprez w ciągu ostatnich 3 lat. Zobacz nasze firmowe imprezy integracyjne i team building.
602 782 877
michal.wasilewski@projektgamma.pl
formularz kontaktowy

CASE STUDY 1

Zostaliśmy zatrudnieni z prośbą o opracowanie projektu, który uświadomi uczestnikom, że  zachowania rywalizacyjne powinny być w głównej mierze skierowane na zewnątrz firmy. Projekt miał również wnieść wiele radości, zabawy i ocieplić relacje między uczestnikami.

CASE STUDY 2

Klient oczekiwał projektu, które z jednej strony pozwoli uczestnikom zastosować w praktyce techniki sprzedażowe, z drugiej zaś będzie wydarzeniem, w którym chętnie wezmą udział i nie będą się czuli do niczego przymuszani – najlepiej o charakterze...

CASE STUDY 3

Zostaliśmy poproszeni o zaprojektowanie takiego wydarzenia, które umożliwi nie tylko przekazanie pracownikom informacji odnoszących się do misji, wizji oraz wartości ale przede wszystkim umożliwi im zrozumienie, czemu tak ważne są te aspekty funkcjonowania firmy.

CASE STUDY 4

na zamówienie firmy działającej w sektorze publicznym powołaliśmy w roku 2012 do życia warsztaty EQ LEADERSHIP umożliwiające transformację menadżerów na poziom samoświadomości otwierający drzwi do bycia pełnoprawnym liderem.

CASE STUDY 5

Oczekiwanie Klienta : wprawienie w ruch „koła zamachowego” sprzedaży dzięki wyznaczonym wytycznym i przekroczenie Rubikonu własnych możliwości. Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich poprosił nas o opracowanie projektu umożliwiającego przetestowanie modelu w praktyce.

CASE STUDY 6

Oczekiwanie Klienta : Odświeżenie postaw związanych ze współodpowiedzialnością, właścicielskim podejściem do procesów oraz podnoszenia zaangażowania u pracowników. Cele te miały być rozwijane podczas wydarzenia planowanego dla całej kadry menedżerskiej.

CASE STUDY 7

Oczekiwanie Klienta: Stworzenie nowej definicji zespołu, ról, procesów i podziału zadań i odpowiedzialności w dziale w taki sposób, aby pracownicy byli bardziej efektywni czerpiąc jednocześnie satysfakcję z pracy i współpracy z innymi. Oddziaływanie na poziomie przekonań.

CASE STUDY 8

Oczekiwanie Klienta: Stworzenie alternatywy względem tradycyjnych narzędzi adaptacyjnych. Event ma być sprofilowany pod kątem pokolenia Y i kreować wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy (w duchu employer brandingu) .

CASE STUDY 9

Zaprojektowanie nowej ścieżki dotarcia do menedżerów – tak, aby zmienili sposób postępowania, aby byli skuteczniejsi w realizacji swoich celów menedżerskich.  Wykorzystanie metodologii talentów  Gallupa – „wiele dróg prowadzi do celu”.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22 250 18 53, tel. kom.: 602 782 877,
michal.wasilewski@projektgamma.pl
*wymagane