Gamma Discover
https://www.gammadiscover.pl/uploads/images/topy//vr6.jpg 10

Czym jest wirtualna rzeczywistość?

Rzeczywistość wirtualna to świat i otaczające uczestnika szkolenia środowisko, wykreowane komputerowo. Technologia, polega na używaniu specjalnych gogli i słuchawek, dzięki którym do uczestnika nie docierają żadne zewnętrzne bodźce. Znajduje się on całkowicie z stanie zanurzenia (immersji) w wykreowanej, na potrzeby szkolenia wirtualnej rzeczywistości. Gogle ze specjalnymi soczewkami w okularach, idealnie przylegają do głowy tak, że żadne zewnętrzne obrazy nie docierają do uczestnika. Ma on wrażenie, że przebywa we wnętrzu innego świata, który jest w danej chwili jedynym, jaki istnieje.

Czym jest wydarzenie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

 • Jest przebywaniem i poruszaniem się w dowolnie wykreowanym świecie – rzeczywistości dającej niepowtarzalne emocje i doznania zmysłowe
 • Pozwala zdobyć doświadczenia w środowisku, które realnie byłoby bardzo kosztowne lub nawet niemożliwe do odwzorowania
 • W naturalny sposób umożliwia ćwiczenie i utrwalanie pożądanych nawyków – mentalnych oraz odruchów fizycznych

Jaką rolę może pełnić wirtualna rzeczywistość w szkoleniach?

 • Główny punkt projektu - wirtualna rzeczywistość może stanowić główny punkt zajęć, wokół którego realizowany jest materiał merytoryczny. Wówczas treści merytoryczne przekazywane są w trakcie gry. Szkolenia takie cechuje wysoka motywacja do przyswajania materiału szkoleniowego, ponieważ w każdej chwili może pojawić się potrzeba jego wykorzystania w nagłych i nieoczekiwanych sytuacjach w wirtualnym świecie.
 • Element wydarzenia - krótka rozgrywka (1,5 – 4 godz.) jako moduł realizacji. Wówczas gra, czy inna aplikacja wirtualnej rzeczywistości stanowi przerywnik lub łącznik pomiędzy tematami.  Szkolenie takie charakteryzuje się wysoką dynamiką pracy grupy. Nie ma wówczas potrzeby stosowania ćwiczeń energetyzujących.
 • Fundament organizacyjny, na podstawie którego toczy się cały projekt – wirtualna rzeczywistość stanowi szkielet (fundament), w który wplecione są treści merytoryczne szkolenia. To w jaki sposób uczestnicy poradzą sobie z zadaniami w wirtualnym świecie uzależnione jest od zapamiętanej wiedzy merytorycznej ze szkolenia w realnym świecie (sali szkoleniowej)
 • Atrakcja angażująca uczestników w czasie wolnym – wirtualna rzeczywistość to doskonały pomysł na to jak zorganizować wolny czas pomiędzy dniami szkoleniowymi, zwłaszcza wieczorem, po zakończeniu zajęć. Bez wątpienia jest to oryginalna i nadal rzadka na rynku rozrywka. Przed wszystkim jest bezpieczna (warunki fizyczne i psychiczne) dla wszystkich uczestników. Przy okazji zabawy pozwala na rozwój zachowań pożądanych przez organizację.

Korzyści z inwestycji w szkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości:

 • Odpowiedź na współczesne oczekiwania pracowników, szczególnie z Generacji Y i Z
 • Doskonałe narzędzie budowania employer brandingu – wyróżnik firmy jako innowacyjnej na rynku i potrafiącej skutecznie przekazywać wiedzę i umiejętności swoim pracownikom
 • większa efektywność procesu nauczania
 • atrakcyjna, motywująca i angażującą wszystkich uczestników zajęć, forma szkolenia
 • oryginalne, bardziej interesujące i efektowne, a przez to efektywne szkolenie
 • wyróżnik firmy i organizowanego przez nią szkolenia, na tle rynku
 • okazja do realizacji drugiego, niejawnego tematu szkolenia
5 lat
Doświadczenia
459
Imprez
3628
Godzin

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22 250 18 53, tel. kom.: 602 782 877,
michal.wasilewski@projektgamma.pl
*wymagane